Federatie vrijzinnige centra vzw

Wat doen we met FVC

De Federatie Vrijzinnige Centra stelt zich tot doel, de concretisering van de laïcisering en vrijzinnige levensbeschouwing in de maatschappij door de diverse vrijzinnige centra te ondersteunen. Zij wil daarvoor fungeren als gespreksplatform, het gemeenschappelijk, filosofisch, inhoudelijk en organisatorisch concept van de vrijzinnige centra versterken en de bestaande en op te richten centra begeleiden, steunen en stimuleren door het verstrekken van praktische, technische adviezen en het uitwisselen van praktijkervaring. Wie met een nieuw centrum wil starten en problemen heeft kan ook bij de federatie zijn licht opsteken.


De Federatie Vrijzinnige Centra stelt zich tot doel de laïcisering te bevorderen door verdieping en de verspreiding van het vrijzinnig moreel, sociaal en cultureel gedachtegoed en leven te ondersteunen door dienstverlening aan de vrijzinnige centra.

Om het doel te bereiken zal de Federatie onder meer :

1e fungeren als gespreksplatform om het gemeenschappelijk, filosofisch, inhoudelijk en organisatorisch concept van de vrijzinnige centra te versterken.
2e zowel de gevestigde als de nieuw op te richten vrijzinnige centra begeleiden, steunen en stimuleren door het verstrekken van adviezen zowel in theorie als in praktijk.
3e de verzuchtingen en problemen van de centra zowel individueel als gemeenschappelijk te formuleren naar de Unie Vrijzinnige Verenigingen en omgekeerd.
4e het behartigen van gelijkberechtiging in het kader van de erkende erediensten en levensbeschouwingen i.c. de vrijzinnige gemeenschap naar de politieke overheden.
5e een gelaïciseerde maatschappij helpen ontwikkelen

Nieuws

Komende vergaderingen

• Bestuursvergadering op zaterdag 3 juni om 10u30 in Vrijzinnig Centrum Open Dialoog - Leuvensestraat 28 te Aarschot

Federale Contactdag aan Zee

Op zaterdag 8 juli gaat de Federale Contactdag aan Zee door met panelgesprek om 16u in het MEC Staf Versluys Bredene. Meer info volgt

In de kijker

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hier in voor onze
e-newsletter.