Federatie vrijzinnige centra vzw

Congres FVC

Op zaterdag 8 oktober om 09.30 uur organiseert de Federatie Vrijzinnige Centra haar congres met als thema “Waar zijn de atheïsten?”.

In het kader van het pluralisme is een zekere terughoudendheid ontstaan om de levensbeschouwing te profileren, soms uit angst om in een bepaalde hoek geduwd te worden. Velen gaan er vanuit dat dat het bestaansrecht van de vrijzinnige verzuiling over datum is mits ook het machtig katholicisme tot de geschiedenis behoort. Vrijzinnigen moeten echter nog steeds op de barricaden staan voor het recht op zelfbeschikking (abortus, euthanasie,…) want dat zijn geen verworven rechten die vanzelfsprekend zijn. De actualiteit bevestigt het tegendeel. Het is niet omdat de kerken leeglopen dat religie uit de samenleving verdwenen is (cfr. islam,…). De vraag is, wie kan en wil hiervoor nog op de barricaden staan? Waar zijn de atheïsten?

Dit congres grijpt plaats in het VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 te 8400 Oostende.

Er wordt ook een nevenactiviteit georganiseerd voor de partners van de congresgangers. Zij kunnen tijdens het congres deelnemen aan een begeleid bezoek aan het Ensorhuis.

Inschrijven:

 

 
 
 
 
 

Nieuws

Komende vergaderingen

• Bestuursvergadering op zaterdag 18 november om 10u30 in VLC “Noorderlicht” - J. Vande Puttelaan 1 te 8370 Blankenberge

In de kijker

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?
Schrijf je dan hier in voor onze
e-newsletter.